فهرست

اطلاعیه مهم

اطلاعیه:

جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید-۱۹، دانشجویان محترم لازم است موارد زیر را رعایت نمایند:

۱- دانشجو در ساعات کارآموزی با گان یا لباس اختصاصی کرونا به هیچ وجه نباید از بخش ها خارج شود.

۲- کل دانشجویان(پسر و دختر) می بایست با روپوش سفید سوار سرویس ها بشوند.

۳- دانشجویان پسر موظف می باشند برای تعویض لباس از رختکن اختصاصی ویژه پسران در دانشکده استفاده نمایند و از بردن روپوش خود به منازل جداً خودداری کنند.

۴- دانشجویان از بردن جزوه، کتاب، تلفن همراه و کیف به محیط کارآموزی جداً خودداری نمایند.

۵- حضور دانشجویان در خوابگاه دانشجویی طبق برنامه اعلام شده می باشد و دانشجو موظف است در آخرین روز کارآموزی در صورت صبح کاری تا قبل از ساعت ۱۴و در صورت عصرکاری تا ساعت ۸ صبح روز بعد خوابگاه دانشجویی را جهت ضدعفونی و فراهم شدن شرایط جهت پذیرش دانشجویان گروههای بعدی ترک نمایند.

۶- دانشجویان موظفند یک ربع قبل از شروع کارآموزی وسایل محافظت شخصی خود را از کارشناس آموزش تحویل بگیرند.

۷- دانشجو موظف است از وسایل حفاظتی در کارآموزیها استفاده نماید، در غیر این صورت از ورود به بالین خودداری خواهد شد.

۸- نشستن دانشجویان در سرویس ها باید با رعایت فاصله گذاری اجتماعی باشد.

۹- دانشجویان در زمان امتحانات از همراه داشتن جزوه، کتاب، کیف و تلفن همراه به محیط دانشکده خودداری نمایند. یک ربع قبل از شروع امتحانات برای اطلاع از شماره صندلی و تحویل ماسک از کارشناس آموزش در دانشکده حضور بهم رسانند و به هیچ وجه دانشجو بعد از پایان هر امتحان در محوطه یا سایر محیطهای دانشکده تجمع ننمایند. در ایام امتحانات برای پیشگیری از ازدحام دانشجو در خوابگاه دانشجویی حداکثر تا ساعت ۱۶آخرین روز امتحان خوابگاه تخلیه شود.