فهرست

برقراری آموزش مجازی دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر در سامانه نوید(نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی)

 

دانشجویان گرامی:  

دانشجویان گرامی : با آرزوی صحت وسلامتی برای شما وخانواده محترم :آموزش  بصورت مجازی در تمام دروس تئوری  توسط  اساتید  دانشکده ومدعو در  سامانه نوید به ادرس (http://mubabolnavid.vums.ac.ir/) برقرارمی باشد، لذا  دانشجویان توجه نمایند   که:

در مرحله اول از طریق گزینه سما در سایت نوید (http://mubabolnavid.vums.ac.ir/) با یوزر- پسورد سمای خود وارد می شوید و با تعریف ایمیل و پسورد جدید خود در سیستم(که توسط  دانشگاه تعریف  شده است)، در دفعات بعدی می توانید از طریق گزینه نوید با ورود ایمیل و پسورد جدید خود login کنید واز مطالب اساتید استفاده نمایید.

 دانشجویان عزیز توجه نمایند که نحوه استفاده از سامانه در  راهنمای مربوطه مبسوط توضیح داده شده است برای استفاده از این راهنما به آدرس زیر مراجعه نمایید . نکته مهم دیگر توجه به محتوا و نیز  زدن تیک مطالعه توسط شماست که استاد محترم را آگاه میسازد که محتو ا  توسط شما مطالعه گردیده است.لطفا بازخورد به اساتید  را هم فراموش ننمایید.

راهنمای آموزش سامانه نوید در سطح دانشجو

موفق باشید.