فهرست

لطفا" جهت اطلاع در مورد کرونا ویروس https://www.mubabol.ac.ir/post/?id=23192

لطفا جهت اطلاع بیشتر در مورد کرونا ویروس( راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت nCoV-2019 ) اینجا را کلیک نمایید

لطفا" جهت اطلاع در مورد کرونا ویروس به این ادرس در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل مراجعه نمایید

https://www.mubabol.ac.ir/post/?id=23192