فهرست

اطلاع رسانی بیماری های حاد تنفسی ( آنفلوانزا، کورناویروس ، سرماخوردگی)

اطلاع رسانی بیماری های حاد تنفسی ( آنفلوانزا، کورناویروس ، سرماخوردگی)

با عنایت به نامه شماره ۲۰۸۴۶/۳۰۴د مورخ ۲۹/۱۱/۹۸سرپرست محترم دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت متبوع ، بدینوسیله به استحضار می رساند رسانه ها و پیام های آموزشی مرتبط با بیماری های حاد تنفسی ( آنفلوانزا، کورناویروس ، سرماخوردگی) در سایت دفتر آموزش و ارتقای سلامت به آدرس iec.behdasht.gov.ir قابل بهره برداری  می باشد. خواهشمند است اطلاع رسانی مناسب در سطح آن مرکز انجام گیرد.

                                                                                                                       دکتر مصطفی جوانیان

                                                                                                                معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس

                                                                                                                    مرکز بهداشت شهرستان بابل