فهرست

جلسه توجیهی و معارفه دانشجویان ترم اول رشته بهداشت عمومی دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

جلسه توجیهی و معارفه دانشجویان ترم اول رشته بهداشت عمومی با حضور ریاست محترم دانشکده ، معاون محترم آموزشی ،  مدیر گروه محترم سلامت جامعه ،مسئول محترم دانشجویی فرهنگی، مسئول محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات ،  کارشناس  آموزشی بهداشت عمومی ، مسئول روابط عمومی ، مسئول تربیت بدنی و مسئول خدمات در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۳در سالن مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری برگزار گردید . جناب آقای دکتر شمسعلی نیا رئیس دانشکده ضمن خوشامدگویی به دانشجویان و بیان نکات مهم در مورد قوانین مقررات آموزشی و انضباطی   از مسئولین درخواست نمودند ضمن معرفی خود خلاصه ای از شرح وظایف خود و نکات لازم مربوطه را ارائه نمایند.

در پایان ضمن پذیرایی از دانشجویان ، بسته معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل به دانشجویان اهداء گردید.