فهرست

برگزاری کمیته طرح و برنامه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان رامسر

جلسه کمیته طرح و برنامه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور اعضاء جلسه و به دبیری جناب آقای الهی در اتاق ریاست دانشکده پرستاری برگزار گردید و در مورد برنامه های اجرایی دهه فجر  بحث و پیشنهاد شد.