فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

به اطلاع می رساند انتخاب واحد کلیه دانشجویان از تاریخ ۹۸/۱۱/۰۷ لغایت ۱۱/۰۸/ ۹۸ و تاریخ حذف و اضافه از ۱۱/۲۶/ ۹۸ لغایت ۹۸/۱۱/۲۷ انجام می گردد . لازم به ذکر است نام درس ، شماره درس و گروه جهت انتخاب واحد الزامی می باشد .

جهت مشاهده نام درس همراه واحد و کد در آدرس زیر قابل دسترسی می باشد

سایت دانشکده پرستاری رامسر ........ معاونت آموزشی -------- امور آموزشی ..........  نام درس همراه با واحد و کد