فهرست

۱۳ آبان ماه یوم الله گرامی باد

حضور پر شور رئیس محترم ،اساتید، همکاران   و  دانشجویان گرامی دانشکده پرستاری و مردم همیشه در صحنه و انقلابی رامسر در راهپیمایی ۱۳ آبان سال ۱۳۹۸ ، روز مبارزه با استکبار جهانی