فهرست

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۳۹۸ دانشکده پرستاری رامسر

به اطلاع می­رساند که ثبت نام اولیه حضوری دانشجویان پذیرفته شده جدید این دانشکده از تاریخ ۹۸/۷/۱ لغایت ۹۸/۷/۳در دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت خواهد گرفت. اطلاعات تکمیلی در سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل به آدرس https://www.mubabol.ac.ir   درج شده است.

ضمناً تاکید می گردد کلاسها از روز شنبه ۹۸/۷/۶ در دانشکده رامسردایر می باشد و عدم حضور به منزله غیبت محسوب می­ گردد.