فهرست

جلسه دفاع نهایی پایان نامه دانشجوی پرستاری ارشد سالمندی خانم شراره خلیلی

جلسه دفاع نهایی  پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی خانم شراره خلیلی با راهنمایی سرکار خانم هنگامه کریمی و جناب آقای دکتر رضا قدیمی و استاد مشاور سرکار خانم فاطمه شیرینکام  با عنوان « تأثیر برنامه پیاده روی گروهی بر اضطراب اجتماعی اندام و خطر اختلالات خوردن در زنان سالمند » در تاریخ شنبه ۲۳شهریور ماه سال ۱۳۹۸ساعت ۱۰صبح در مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری برگزار می گردد.