فهرست

کارگاه های آموزشی " طرح درس " و " روش تدریس" برگزار می شود

کارگاه ­های آموزشی " طرح درس " و " روش تدریس" توسط سرکار خانم دکتر قائمی در روز سه ­شنبه ۵ شهریورماه ۱۳۹۸ ( ساعت ۸/۳۰ لغایت ۱۶) در مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ویژه اعضای محترم هیأت­ علمی برگزار می­ گردد.