فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

به اطلاع می رساند انتخاب واحد کلیه دانشجویان از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۲ لغایت ۰۶/۰۴/ ۹۸ و تاریخ حذف و اضافه از ۰۷/۰۸/ ۹۸ لغایت ۹۸/۰۷/۰۹ انجام می گردد . لازم به ذکر است نام درس ، شماره درس و گروه مورد نیاز جهت انتخاب واحد الزامی می باشد .

سایت دانشکده پرستاری رامسر ........ معاونت آموزشی -------- امور آموزشی ..........  نام درس همراه با واحد و کد