فهرست

تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان در سامانه انتقال و میهمانی دانشگاه های علوم پزشکی

 

به اطلاع می رساند سامانه مذکور از تاریخ ۹۸/۵/۱۲لغایت ۹۸/۵/۱۷جهت هرگوته ویرایش توسط دانشجویان و دانشگاه های مبدا و مقصد فعال می باشد .