فهرست

تغییر ساعت کار دانشکده پرستاری رامسر

با توجه به اطلاعیه صادر شده اخیر از سوی وزارت کشور به اطلاع می رساند از فردا سه شنبه ۱۸ تیرماه ۹۸ ساعت کار دانشگاه و واحدهای تابعه به وضعیت عادی تغییر می یابد.