فهرست

قابل توجه دانشجویان گرامی انتخابات شورای صنفی

 قابل توجه دانشجویان گرامی

انتخابات شورای صنفی

 زمان  :  سه شنبه   مورخ  25/7/96

                                                       ساعت :  30/ 11لغایت30/1

مکان :سلف سرویس دانشکده

اسامی کاندیداها : سعید اسماعیل زاده-میلاد پیغامی-رامین رضایی نیکو-هانیه مولایی

مرضیه حسن زاده- نفیسه کرد-حمیده وحید پور-مریم رهنما-زهرا علیپور-زیبا آقاجانپور

مهین محمودی- شکیبا رخشانی- سمیرا چوبین

 

امور دانشجویی دانشکده