فهرست

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی و مسکن

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی و مسکن نیمسال دوم 96-97جهت ثبت نام از تاریخ 96/10/27لغایت 96/11/27به سایت صندوق رفاه مراجعه نمایند .

توجه : دانشجویان حتما" باید تعهدنامه محضری و شماره حساب بانک تجارت داشته باشند .