فهرست

دانشجویان اساتید مشاور

 

لطفا" برای مشاهده لیست دانشجویان روی خط زیر کلیک کنید 

اسامی دانشجویان تحت پوشش اساتید راهنما به تفکیک ترم و رشته تحصیلی

اساتید مشاور

دکتر عباس شمسعلی نیا

دکتر فاطمه غفاری

دکتر زهرا فتوکیان

زهرا جنت علیپور

نسرین نوابی

فاطمه شیرینکام

هنگامه کریمی

فائزه نوروزی نژاد