فهرست

بالندگی اساتید

 

 

لیست کارگاه های تشکیل شده جهت بالندگی اساتید

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

محاطبین اعضا هیات

زمان کارگاه

مدرسین

۲۰

کارگاه فرهنگی

۹۷/۳/۲۸

ویژه اساتید

۱ روزه

اساتید دانشگاه بابل

۲۱ کارگاه فرهنگی ۹۷/۱/۱۱ " ۱ روزه "
۲۲

آشنایی با آیین نامه های آموزشی و

آشنایی با نرم افزار سما

۹۸/۶/۴ هیات علمی و کارکنان آموزشی " دکتر قائمی
۲۳ طرح درس و روش تدریس ۹۸/۶/۵ هیات علمی " دکتر قائمی
۲۴ سلامت مراقبت درابعاد فردی ، خانواده و اجتماعی از نظر سیره نبوی ۹۹/۶/۲۴

هیات علمی و کارکنان آموزشی و خوابگاه

" دکتر یدالله پور
۲۵ وبینار کشوری در چالش های اخلاقی در اموزش پزشکی مجازی ۹۹/۸/۱۳ " " دکتر شمسعلی نیا- دکتر غفاری
۲۶ کامپازیا ۹۹/۸/۲۴ هیات علمی و کارکنان آموزشی " دکتر صادقی
۲۷ زن،خودباوری و شکوفایی خانواده   هیات علمی "

دکتر یدالله پور

۲۸ آداب تعلیم و تعلم(استاد و دانشجو)از منظره سیره نبوی(ص) ۱۴۰۱/۵/۲۳

هیات علمی و کارکنان آموزشی و خوابگاه

" دکتر یدالله پور
۲۹ آموزش اساتید مشاور ۱۴۰۱/۶/۱۴ هیات علمی "  
۳۰ جوان،عفاف و حجاب،امر به معروف . نهی از منکر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

هیات علمی و کارکنان آموزشی و خوابگاه

" دکتر عسگری
۳۱ پیشگیری از خودکشی در دانشجویان ۱۴۰۲/۵/۲۴   " دکتر میرزاپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست کارگاه های تشکیل شده جهت بالندگی اساتید

مدرسین

زمان کارگاه

مخاطبین اعضا هیات علمی

تاریخ

نام کارگاه

ردیف

اساتید دانشگاه بابل

۲ روزه

"

۸۸

کارگاه  روش تحقیق

۱

اساتید دانشگاه بابل

۱روزه

"

۸۸

کارگاه طراحی تدریس

۲

اساتید دانشگاه بابل

۱روزه

"

۸۸

کارگاه طراحی سوالات

۳

دکترشبستانی منفرد /دکتر جهانیان /دکتر امری /نسرین نوابی

۱روزه

"

   سال های-۸۹ ۹۱-۱۳۹۰

کارگاه دانش پژوهی

۴

دکترشبستانی منفرد /دکتر جهانیان /دکتر امری /نسرین نوابی

۱روزه

"

۹۱-۹۲-۹۳

کارگاه اصول مطالعه یادگیری              

۵

اساتید دانشگاه بابل

۲روزه

"

 

کارگاه مهارت های زندگی

۶

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

۲روزه

"

۹۴

کارگاه بالندگی اعضاء هیئت علمی

۷

اساتید دانشگاه بابل

۱روزه

"

۸۹

کارگاه spss

۸

آقای دکتر زندیان

۱روزه

"

۹۴

کارگاه  spss

۹

اقایان دکترامری/دکتر شبستانی منفرد/دکتر جوانیان/دکتر سرخی/دکتر اسماعیلی/دکتر علیجانپور/ دکترجهانیان وخانم کریمی

۱روزه

"

۹۳

کارگاه طراحی واجرا ونگارش فرایند ه

۱۰

آموزش دانشگاه بابل /آقایدکترمقدم نیا

۱روزه

"

۱۳۹۵

کارگاه اخلاق پزشکی

 ۱۱

خانم دکتر غفاری

۱روزه

"

۹۴

کارگاه endnote

۱۲

خانم دکتر غفاری

۱روزه

"

۹۴

کارگاه endnote

۱۳

--

۱روزه

"

۸۹

 آشنایی با کاربرد وسایل سمعی بصری

۱۴

دکترفلاح وگروه

۱روزه

"

۱۳۹۳

کارگاه مطالعات کیفی مقدماتی

۱۵

دکترفلاح وگروه

۱روزه

"

۱۳۹۳

کارگاه مطالعات کیفی پیشرفته

۱۶

دکتر جوانیان دکتر اسماعیلی و نوابی و .....

۱روزه

"

۱۳۹۵

کارگاه فرآیند نویسی

۱۷

دکتر جوانیان دکتر اسماعیلی و نوابی و .....

۱روزه

"

۱۳۹۶

کارگاه فرآیند نویسی

۱۸

دکتر یدالله پور

۱روزه

"

۱۳۹۶

           کارگاه اخلاق

۱۹