فهرست

مسئول و شرح وظایف EDO

معرفی - اهداف - شرح وظایف

 

 

 

 نام و نام خانوادگي

زهرا جنت علیپور

 سمت  

مسئول EDO

 مدرک و رشته تحصیلی 

کارشناس ارشد پرستاری

شماره تماس

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

فکس

 ۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی

۲۱۳

پست الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

۱- برنامه ریزی ، اجرا ،  کنترل و نظارت و ارزشیابی در راستای

معرفی

دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي با هدف ارتقا كيفيت آموزش علوم مراقبت در رشته هاي پرستاري (کارشناسی وکارشناسی ارشد) و بهداشت عمومی  در مقاطع مختلف تحصيلي و به منظور بالا بردن سطح دانش و كارآيي اعضاي هيات علمي و فارغ التحصيلان دانشكده بر اساس نيازهاي در حال تغيير جامعه فعاليت خود را تحت نظر مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از سال 1386 شروع نموده است. اعضاي فعال در دفتر توسعه آموزش دانشکده از آن زمان در شاخه هاي مختلف آموزش پزشکي بويژه پژوهش در آموزش، ارزشيابي، برنامه ريزي درسي و رشد و بالندگي اعضاي هيئت علمي گام‌هاي موثري برداشته‌اند، به گونه اي که حاصل کوشش آن‌ها چندين طرح پژوهش در آموزش ، تهيه پرسشنامه هاي ارزشيابي اساتيد و مشاركت  در تهیه وتدارک برنامه های نوآوری در آموزش وآموزش مجازی بوده است  

اهداف
-  توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی
-  ارزشیابی
-  پژوهش در آموزش
-  توانمندسازی اعضای هیات علمی
-  همکاری در برگزاری و مشارکت فعال در جشنواره های آموزشیتاريخچه
تعليم و تربيت از اركان بنيادي هر جامعه است و يكي از حقوق انسان‌ها محسوب مي گردد كه باعث رشد و بقاي انسانها مي شود.
تعليم و تربيت در كلي ترين معنا عبارت است از "فرآيند كمك به رشد انسان"
با توجه به اهميت تعليم و تربيت در امر آموزش، مراكز توسعه آموزش در بسياري از كشورهاي ناحيه مديترانه شرقي ايجاد شده اند. اين مراكز علاوه بر آنكه مستقيماً به امرآموزش افراد در سيستم هاي بهداشتي مي پردازند به تربيت كاركنان بهداشتي مورد نظر نيز مبادرت مي ورزند و قادرند در سطوح مختلف از جمله محلي و كوچك كه وابسته به دانشكده، دانشگاه و مراكز آموزشي و بيمارستاني تابعه بوده و حتي در سطح ملي و منطقه اي براساس نيازسنجي كادر بهداشتي، آموزش‌هاي لازم را جهت ارتقاء و توسعه يافته‌هاي علمي جديد ارائه نمايند.
دانشكده پرستاري و مامايي رامسر نيز همواره با توجه به نيازهاي موجود در هر برهه از زمان فعاليت‌هاي علمي و آموزشي خود را به منظور ارتقاء كيفي كادر آموزشي آغاز كرده و با اشاعه روحيه همكاري در طول هر نيمسال تحصيلي و يا در فواصل بين آنها و برنامه ها و كارگاه‌ها آموزشي مختلف برگزار نموده است. چشم‌انداز
دفتر توسعه آموزش دانشكده در راستاي دورنماي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنايت به ارزش‌ها و باورهاي آموزشي و پژوهشي تمايل دارد دانشكده در جهت كسب جايگاهي برتر در حيطه‌هاي آموزشي در سطح ملي و منطقه اي گام برداشته و در سطح بين المللي در زمينه آموزش پرستاري و مامايي مطرح باشد. رسالت
دفتر توسعه آموزش دانشكده ساختاري از مجموعه معاونت آموزشي دانشكده است كه در راستاي رسالت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموريت دارد تا در جهت ارتقاء كيفيت آموزش دانشكده اساتيد را ياري نمايد و به عنوان بازوي كمكي هدايت و هماهنگي فرايند آموزشي در دانشكده كمك موثري را بعمل آورد. بدين منظور ارتقاي كيفي سطح توانمندي هاي آموزشي و ايجاد تعهد به يادگيري در بدنه علمي و آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي با هدف تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد و خلاق براي ارايه خدمات سلامت با كيفيت به آحاد جامعه متناسب با نيازهاي حا ل و آينده سيستم سلامت از اهم رسالت هاي اين دفتر مي باشد.

شرح  و وظایف EDO    

۱- شناسایی دانشجویان دارای شرایط استعداد درخشان در سطح دانشکده و معرفی آنان به کمیته استعداد درخشان EDC 

۲-   ارائه و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی و ترغیب دانشجویان به انتخاب پایان نامه در زمینه Education  

۳-   همکاری با EDC در جمع آوری طرح درسهای اساتید دانشکده و ارائه آنها به کمیته طرح درس EDC

۴-تشکیل کمیته ارزیابی سئوالات امتحانی در گروههای آموزشی دانشکده مربوطه و بررسی سئوالات امتحانی قبل از برگزاری امتحان و ارائه گزارش آن به کمیته ارزیابس سئوالات امتحانی EDC

۵-  بررسی نیازهای اساتید و دانش آموختگان دانشکده در زمینه برنامه های آموزش مداوم و ارائه آن به واحد آموزش مداوم EDC  

۶-همکاری با EDC در جذب و آموزش افراد علاقمند به شرکت در برنامه SP ( Standardized patient ) و کمک به برگزاری امتحانات OSCE  

۷-هماهنگی و ترغیب اساتید و دانشجویان به شرکت در برنامه های Skill Lab

۸-هماهنگی با اساتید برای استفاده بیشتر از امکانات مرکز مهارتهای بالینی و تشکیل دوره های آموزشی در این مرکز

۹- همکاری در انجام ارزشیابی پایان ترم اساتید