فهرست

آمار و فناوری اطلاعات

مسئول IT

    

نام و نام خانوادگي:

مروارید کیهان ثانی

سمت:

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرک و رشته تحصیلی:

مهندس کامپیوتر -فناوری اطلاعات

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۲۴

پست الكترونيكي:

keyhansanimari@yahoo.com

 

شرح وظایف :

۱- انجام فعالیت های مربوط به وب سایت دانشکده ( هماهنگی با ریاست دانشکده)

۲-انجام فعالیت های مربوط به اتوماسیون اداری

 ۳- انجام فعالیت های مربوط به اجرای وبینار در دانشکده

 ۴- انجام فعالیت های مربوط به برگزاری کارگاه ها و دفاع پایان نامه های دانشجویی

  ۵-  تایپ و تکثیر سئوالات امتحانی ،دستورالعمل ها، یاد داشت ها ، گزارش ها طرح درس ها ، اینترنت و مقالات .

۶- نصب انواع برنامه ها در رایانه ها در واحد مربوطه

۷- کنترل نظارت کامپیوترها و ویدئو پروژکتور و ارائه گزارش به مقام مافوق

۸- نظارت بر سیستم شبکه اینترنت در واحد مربوطه

۹- انجام سایر وظایف  محوله طبق نظر مافوق