فهرست

روابط عمومی

 

 

نام و نام خانوادگي:

علی اصغر سلیمان نژاد

سمت:

مسئول روابط عمومی

مدرک و رشته تحصیلی:

دیپلم  

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۱۲

پست الكترونيكي:

asghar1350@chmail.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

۱-همکاری در زمینه نشریات تبلیغاتی و بولتن های داخلی

۲-انجام امور مربوط به برگزاری مراسمات مختلف و انعکاس در جراید داخلی

۳-هماهنگی با واحد سمعی بصری

۴-انجام امور مربوط به آئین نامه های مصوب  در مورد هماهنگ کردن تبلیغات

۵-همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های انتشاراتی و جراید در چهارچوب ضوابط و موازین مربوطه

۶-تهیه بریده جراید و بولتن خبری در سطح شهرستان

۷-پوشش فعالیت های مدیریت در قالب بروشور، بنر، سی دی وکاتالوگ