فهرست

عناوین کتاب های خریداری شده در سال 1399

عناوین کتاب های خریداری شده در سال 1399:

 1. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده بورد و  ارتقا کودکان 2020
 2. ترجمه بیماری های گوارش و کبد کودکان نلسون 2020
 3. بیماری های قلب و عروق کودکان 2020
 4. بیماری های نوزادان 2020
 5. ژنتیک  نلسون 2020
 6. انکولوژی نلسون 2020
 7. بیماری های روماتولوژی  نلسون 2020
 8. دارودرمانی کودکان نلسون 2020
 9. بیماریهای ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2020
 10. بیماری های ریه نلسون 2020
 11. بیماری های باکتریال نلسون 2020
 12. اختلالات استخوان و مفاصل و طب ورزش نلسون 2020
 13. بیماری های کلیه و مجاری ادرار نلسون 2020
 14. بیماری های اعصاب و نوروماسکولار نلسون 2020
 15. Sperling Pediatric Endocrinology   2021
 16. Pediatric Gastrointestinal & Liver Diseases  - Wyllie   2021
 17. Handbook of Neonatal Intensive Care   2021
 18.