فهرست

عناوین پایان نامه های کتابخانه بیمارستان در سال 1399

عناوین پایان نامه های کتابخانه بیمارستان در سال  1400-1399

 1.  رابطه روش زایمان مادر با بروز زردی نوزادان ترم در 24 ساعت اول تولد -   دکتر علیه   حسین عبدالهی
 2. ارتباط بین رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های نوزاد نارس حین حمام کردن -    طاهره جاوید (ارشد پرستاری)
 3. مقایسه سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D  در کودکان با و بدون انواژیناسیون -     دکتر سیده فاطمه هاشمی
 4. ارزیابی اثر سین بیوتیک در درمان درد عملکردی شکمی کودکان -    دکتر آزاده قلی زاده
 5. تاثیر شیر گاو بر یبوست عملکردی مزمن مقاوم در کودکان -     دکتر آتنا محمدی بور خیلی
 6. تاثیر آموزش تغذیه بر مبنای نشانه های رفتاری نوزادان به پرستاران بر پیامدهای کوتاه مدت سلامتی شیرخواران نارس-   سمانه صفت بقاء  (کارشناسی ارشد)
 7. بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زای دارای نوزاد بستری در بخش نوزادان بیمارستان کودکان امیرکلا -   صفیه رضاپور (کارشناسی ارشد)
 8. ارزیابی نفروتوکسیسیتی آمیکاسین با اندازه گیری سیستاتین C در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد -   راحله بهزادی
 9. بررسی نیازهای خانواده دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی بابل و مازندران -   صدیقه رزاقی قادیکلائی  (کارشناسی ارشد)
 10.  مقایسه اثر فنوفیبرات با کلو فیبرات در زردی نوزادان رسیده -  دکتر قربان محمد نظری گمشتپه  (دستیار فوق تخصصی)
 11. سندرم محرومیت از مواد اعتیاد آور و نحوه مراقبت پرستاری غیردارویی در نوزادان بستری -  آلاله بنائی  (کارشناسی ارشد)
 12. مقایسه مقاومت میکروبی سویه های ایجاد کننده پیلونفریت در کودکان با و بدون اختلالات آناتومیک دستگاه ادراری و بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا از سال (95-98)  دکتر نیلوفر اسماعیل زاده
 13. ارزش تشخیصی حجم متوسط پلاکتی (MPV)  در افتراق پیلونفریت از سیستیت حاد در کودکان مبتلا به عفونت ادراری.  دکتر عاطفه نیکخواه (دستیار تخصصی)