فهرست

مسئول امور دانشجویی فرهنگی

 

 

نام و نام خانوادگي

 مریم قاسم شریفی

سمت

مسئول امور دانشجویی فرهنگی

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناسی میکروبیولوژی

شماره تماس- فکس

 ۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی

۲۲۱

پست الکترونیک

ghasemsharifimari@chmail.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 ۱-انجام کلیه امور دانشجویی (رفاهی ،تغذیه ای، سلامت،وام ها)

 ۲-پی گیری فرایند برگزاری جشن فارغ التحصیلی

۳-اطلاع رسانی به دانشجویان جهت ثبت نام و پی گیری درخواست های وام دانشجویی(وام تحصیلی،مسکن،ودیعه مسکن،ضروری)

۴-هماهنگی برای برگزاری اردوهای دانشجویان و برنامه های رفاهی ،ورزشی و فرهنگی

۵- نظارت بر تشکلهای دانشجویی

۶-بررسی و گزارش تخلفات انضباطی دانشجویان به مافوق در جهت اقدام لازم

۷-هماهنگی برای تشکیل جلسه شورای فرهنگی

۸- تنظیم صورت جلسه مربوط به وظایف محوله

۹-هماهنگی با ریاست در مورد مشاوره روان

۱۰-دریافت گزارش های مربوط به مشاوره های روان دانشجویان از مشاوران

۱۱- کنترل و نظارت چگونگی انجام مشاوره ها و گزارش به مافوق

۱۲- انجام سایر دستورات محوله طبق دستور مافوق