فهرست

تشکل های دانشجویی

آیین نامه انجمن اسلامی  دانشجویی

 

آیین نامه بسیج دانشجویی

 

تفاهم نامه همکاری بین سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

آیین نامه انجمن علمی دانشجویی

 

آیین نامه شورای صنفی دانشجویی