فهرست

برترین ها

اسامی دانشجویان برترنیمسال اول 1402-1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

۱

فاطمه جنت بوداغی

پرستاری

2

فاطمه قاسم نژاد

"

3

بیتاکیانرودی

"

4

سایه حامدی

"

5

زهرا رامش خواه

بهداشت

6

فهیمه ولیپور

"

7

آرزو آقاخانی

"

8

مهشید مینوئی

"

9

کتانه فرخ منش

کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

10

زهرا عزدانلو

"

11

عاطفه علیزاده

کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

12

سیده مهرانه مومن زاده

"