فهرست

متصدی چاپ و تکثیر

 

نام و نام خانوادگي:

بصیر مختاری

سمت:

متصدی چاپ و تکثیر

مدرک و رشته تحصیلی:

دیپلم  

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۰۳

پست الكترونيكي:

 

 

 

                                                                

                         

   

 

 

 

 

 

                                                                                    

شرح وظایف :

۱-فتوکپی و تکثیر انواع فرم ، جدول ، نامه ، جزوه ، نشریه و سایر اوراق به تعداد مورد نیاز مطابق سفارشات ارجاعی

۲-شمارش ، دسته بندی و دوخت و برش اوراق تکثیر شده طبق دستور

۳-نظارت مداوم بر طرز کار کلیه دستگاهها و گزارش تعمیرات مورد نیاز و انجام تعمیرات جزئی .

۴-انجام سایر امور مشابه نظیر توزیع نامه ها و پرونده های بین کارکنان

۵-انجام اموربایگانی پرونده های پرسنلی و نامه های اداری و سایر مکاتبات در پرونده های مربوطه .

۶-کد گذاری و فایل بندی پرونده ها و مکاتبات .