فهرست

مسئول نقلیه

 

نام و نام خانوادگي:

علی اصغر سلیمان نژاد

سمت:

مسئول نقلیه

مدرک و رشته تحصیلی:

دیپلم  

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۱۲

پست الكترونيكي:

asghar1350@chmail.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف

۱-  برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت سرويس رفت و برگشت دانشجويان به نقاط مختلف شهر جهت كارهاي عملي در بيمارستانها

۲- برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت سرويس رفت و برگشت دانشجويان جهت بازديد از خانه هاي بهداشت و اردوهاي دانشجويي

۳- برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت جابجائي مديران و اساتيد

۴-  نظارت در رسيدگي به تصادفات ، تخلفات رانندگي ، جرائم رانندگي و . . .

۵- نظارت در ثبت ميزان سوخت و كاركرد اتومبيل ها در دفتر و تحويل به حسابداري و گرفتن كارت سوخت

۶- نظارت در تغيير و تحويل اتومبيل ها بين رانندگان

۷- نظارت در جهت حفظ و نگهداري وسائط نقليه توسط رانندگان

۸- نظارت برحفظ و نگه داری خودروها              

 

رانندگان:

                        مرتضی نهاوندی

 

                                          شرح وظايف

 

 

 ۱-  بازدید و کنترل کلیه قسمت ها و تجهیزات ، وسایل و لوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از حرکت

۲- انجام تعمیرات محدود خودرو و پیگیری تعمیرات اساسی و آماده نمودن خودرو در حداقل زمان ممکن و گزارش تعمیرات مورد نیاز

۳- تنظیف و حفاظت خودرو و کلیه قعطعات و تجهیزات وسایل نقلیه

۴-  گزارش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل ، لوازم و سایر نیازمندی ها

۵- رعایت مسایل ایمنی ، امنیتی و حفاظتی در نقل و انتقال مقام ذی ربط و انجام وظایف و مأموریت های محوله و ارایه گزارش به مقام

۶- انجام سایر امور محوله                  

تلفن : ۵۵۲۲۷۵۲۷

داخلی:     ۲۲۶