فهرست

انباردار

 

نام و نام خانوادگي:

علی شیرود عیسایی

سمت:

انباردار

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق دیپلم روانشناسی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۰۹

پست الكترونيكي:

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف :

۱- درخواست خريد اقلام و اجناس مورد نياز واحدها با توجه به موجودي انبار

۲- تطبيق كالاهاي خريداري و تحويل شده به انبار طبق نمونه اصلي آن

۳- مراقبت در حفاظت و ايمني كالاها

۴- هماهنگي با واحد كارپردازي

۵- تحويل كالا از انبار به درخواست كنندگان

۶- رسيدگي موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين
             ( انبار گرداني )

 ۷- ثبت اقلام وارده و خارج شده و تغييرات موجودي در كامپيوتر و امضاء كليه اسناد مربوط

 ۸- همكاري با بازرسان اعزامي ازحوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه

۹- انجام سایر امورمحوله  بر طبق نظر مافوق