فهرست

کارشناس امور آموزشی دانشجویی

 

نام و نام خانوادگي:

ناهید  حق پرست

سمت:

کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۲۰

پست الكترونيكي:

haghparastn8@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

۱- انجام امور مربوط به ثبت نام و فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری

۲-انجام امور مربوط به دانشجویان حین تحصیل از قبیل صدور گواهی اشتغال به تحصیل،گزارش مشکلات آموزشی دانشجویان مانند مشروطی و غیبت بیش از حد مجاز و همچنین وضعیت تحصیل مانند ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل به معاونت آموزشی

۳- همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم و تکثیر سوالات

۴- مسئول امتحانات

۵-تشکیل پرونده آموزشی برای دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی و تکمیل پرونده ها و انجام پیگیری های لازم

۶- بایگانی کلیه نامه های رسیده و رونوشت نامه های ارسالی به دانشگاه یا سایر سازمانها

۷-جمع آوری مستندات مربوط به غیبت دانشجویان(استعلاجی)

۸- ثبت گزارشات مربیان و مدیر گروه از غیبت دانشجویان در کارآموزی بالین

۹-کنترل انتخاب واحد، حذف و اضافه