فهرست

کارشناس خدمات آموزشی و دانشجویی

 

 

نام و نام خانوادگي:

کلثوم  حلاجیان

سمت:

کارشناس خدمات آموزشی و دانشجویی

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۲۱

پست الكترونيكي:

kolsomhallajian@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

۱- همکاری با مدیران گروه و معاونت آموزشی در تهیه و تنظیم برنامه های تئوری ، بالینی و امتحانی دانشجویان

۲- انجام امور مربوط به ثبت نام تا فارغ التحصیلی دانشجویان بهداشت عمومی و ارشد  پرستاری سالمندی

۳- ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیم گیری گروههای آموزشی دانشکده

۴- همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم و تکثیر سئوالات

۵- هماهنگی با دانشجویان جهت ارزشیابی اساتید بالینی

۶-  همکاری با مسئول EDO

۷- انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق