فهرست

جدول زمانبندی دروس ارشد پرستاری سالمندی

قابل توجه دانشجویان گرامی با کلیک کردن بر روی هر یک از گزینه های رنگی بازگشایی طرح درس و برنامه هفتگی شما نمایان می شود .

تعریف

برنامه هفتگی

طرح درس

رشته سالمندی

 

پرستاری  ترم  اول   ارشد

 

 

بررسی وضعیت سلامت

روش تحقیق

سالمندی سالم و فعال/  اپیدمیولوژی در سالمندی

روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی

رایانه و سیستم های  اطلاع رسانی پزشکی

آمار حیاتی

پرستاری  ترم  سوم ارشد

ساختارها و سیستم های مراقبتی ویژه سالمندان

پرستاری سالمندی (۲)

پرستاری سالمندی (۳)

پیگیری پایان نامه