فهرست

قوانین و ضوابط کتابخانه

شرایط عضویت و استفاده از کتابخانه دانشکده پرستاری رامسر

قوانین و ضوابط کتابخانه:


1- تهیه کارت عضویت کتابخانه جهت دریافت کتاب الزامی می باشد
2- فقط به دارنده کارت عضویت کتاب داده می شود .

3- به هر عضو حداکثر 3 جلد کتاب امانت داده می شود .

4- در صورت گم شدن و یا آسیب رساندن به کتاب ، امانت گیرنده موظف است نسخه ای از کتاب را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد و یا مبلغی که کتابخانه تعیین می نماید بابت خسارت پرداخت نماید .

5- کتب امانت گرفته شده باید در موعد مقرر به واحد کتابخانه عودت داده شود .

در غیر اینصورت جریمه دیرکرد به ترتیب زیر انجام می پذیرد:

- اخطار بابت تأخیر بیش از 15 روز برای اولین بار

- در صورت تکرار تأخیر ، کارت عضویت دانشجو توسط کتابخانه تحویل گرفته می شود .

- در صورت بی توجهی به تأخیر و دیرکرد جهت تحویل کارت عضویت دانشجو باطل می شود .

- ارائه خدمات کتابخانه و کتابداری و اطلاع رسانی به همکاران بیمارستان با ارائه کارت ملی آنها امکان پذیر می باشد .

ساعات کار کتابخانه : 7 صبح لغایت 15 بعدازظهر

ساعات کار کتابخانه خوابگاه : 19 عصر لغایت 22 شب