صفحه نخست

مسئول IT

                                          مروارید کیهان ثانی

                                           مدرک و رشته تحصیلی : فوق دیپلم - حسابداری و دانشجوی کارشناسی  IT

                       

 

شرح وظایف :

1-     نصب انواع برنامه ها در رایانه ها در واحد مربوطه

2-     کنترل رایانه ها و ارائه گزارش به مقام مافوق در صورت بروز مشکل

3-     نظارت بر سیستم شبکه اینترنت در واحد مربوطه

4-     تایپ نامه ها و یاداشت های اداری از روی پیشنویس های خطی

5-     تایپ دستورالعمل ها و یاداشت ها ، گزارش ها ، طرح درس ها ، اینترنت و مقالات .

6-     مطابقت مطالب تایپ شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

7-     کنترل نظارت کامپیوتر ها و ویدئو پروژکتور کلاس ها

8-     انجام سایر وظایف  محوله طبق نظر مافوق

 

 

 

تلفن : 55225151

داخلی 224

Email : keyhansanimari@yahoo.com

 

 

     
 
>