صفحه نخست

 

نام و نام خانوادگي:

خانم کلثوم حلاجیان

   سمت:

کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

 مدرک تحصیلی:

کارشناسی پرستاری


  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

 221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

 1-     همکاری با مدیران گروه و معاونت آموزشی در تهیه و تنظیم برنامه های تئوری ، بالینی و امتحانی دانشجویان

 2-     انجام امور مربوط به ثبت نام تا فارغ التحصیلی دانشجویان بهداشت عمومی و ارشد  پرستاری سالمندی

3-     ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیم گیری گروههای آموزشی دانشکده

 4-     همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم و تکثیر سئوالات

5-     هماهنگی با دانشجویان جهت ارزشیابی اساتید بالینی

6-      همکاری با مسئول EDO

7-     انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق

 

     
 
>