صفحه نخست

 

نفرات اول تا سوم سال تحصیلی نیمسال دوم  95-94 دانشجویان کارشناسی پرستاری و بهداشت عمومی دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

نفرات اول تا سوم سال تحصیلی نیمسال دوم  93-92 دانشجویان کارشناسی پرستاری و بهداشت عمومی دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم اول پرستاری :

زهرا قربانی میان رود          8/18فرزانه عفیف                     56/17زهرا  اشکورفرجی             4/17

ترم دوم پرستاری :

الهه اعظمی کرج           37/17صاحبه  یوسفی           78/16

آذین  باباجان زاده       51/16

ترم سوم پرستاری :

زهرا   قاسم پور                9/17لعیا    بهشتی                    7/17مهدیه   رضایی مقدم        28/17  

ترم چهارم پرستاری :

 سمیرا   نوروز رجبی          44/18پریسا   بهرامیان                57/17مرضیه    قاسم زاده           01/17

ترم پنجم پرستاری :

ساجده   فلاح پور         42/18رقیه     پورعرب           09/18فاطمه    مسافر            56/17

ترم ششم پرستاری :

زینب   گلیج                     5/19محدثه   ایمانی                14/18سیده سپیده مطلبی         10/18  
 

ترم اول بهداشت  :

 فائزه    دریوزه                57/18نیلوفر   دادفرما                52/18مهسا نوروزی                 46/18

ترم سوم بهداشت :

سیده صدیقه یدالهی           73/18

مریم  رستمی ثانی            03/18

عالیه   نظرزاده                     18

ترم پنجم بهداشت :

زهرا   عودی    اکبری        92/18سیده فاطمه ساداتی          74/18زهرا   قربان زاده             61/18

ترم هفتم  بهداشت :

مهناز    رئیسیان            92/19مهناز    توکلی               91/19مهدیه    نورمحمدی        91/19حمیده  تاجیک               84/19
 
     
 
>