صفحه نخست

نام و نام خانوادگي:

خانم ناهید حق پرست

   سمت:

کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

 مدرک:

کارشناسی علوم تربیتی

  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف        

 1- همکاری با مدیران گروه و معاونت آموزشی در تهیه و تنظیم برنامه های تئوری ، بالینی و امتحانی دانشجویان

 

2- انجام امور مربوط به ثبت نام تا فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری

 

3- ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیم گیری گروههای آموزشی دانشکده

 

4- همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم و تکثیر سئوالات

 

5- تنظیم فرمهای حق التدریس اساتید

 

6- نیاز سنجی در مورد وسایل مورد نیاز کمک آموزشی

 

7-هماهنگی با متصدی سمعی و بصری در مورد وسایل کمک آموزشی

 8- تهیه و تنظیم پوشه های مخصوص  وسایل کمک آموزشی ( در کامپیوتر )  تلفن : 55225151داخلی 220        

     
 
>