صفحه نخست

  نام و نام خانوادگي:

علی سلملیان

   سمت:

مسئول خدمات

 مدرک:

کارشناس ارشد مدیریت

  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

  222

 پست الكترونيكي:asalmalyan@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئول خدمات

1- برنامه ریزی و نظارت روزانه برکار نیروهای خدماتی و تعیین کشیک نگهبانان و کنترل ورود و خروج آنها

2-     راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

 

3-     تنظیم برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی را برابر تخصص و ساعات خدمت پرسنلی تعیین محل کارآنها

 

4-     کنترل خدمات انجام شده توسط پیمانکاران و نظارت آنها بر اساس چک لیست

 5-     پیگیری در خصوص جابه جایی لوازم اداری و آموزشی

نگهبان        

                       علی شیرود عیسایی- ابراهیم حق پرست بصیر مختاری

                    محمد پوربخشیان روح اله احمد پور محمد سلملیان

شرح وظايف :

1- حفظ و حراست از ساختمان و محوطه و نظایر آن .

2- کنترل  ورود و خروج دانشجویان ، افراد ، وسایل نقلیه و اموال ،  طبق دستورات صادره و ثبت آنها در دفاتر مربوطه طبق قوانین مربوطه .

3- گشت زنی در محوطه به منظور مراقبت و حراست از تجهيزات و ساختمانها

4- انجام اقدامات احتیاطی اولیه در صورت بروز حوادث نظیر آتش سوزی، دزدی ، خرابی ، سیل و زلزله و گزارش سریع به مسئولان مرتبط و نیروی انتظامی   

5- نظم در ورود و خروج بموقع

تلفن : 55229412

کارکنان خدمات دانشکده :

آقای احمد قلی زاده - آقای محمدرضا گوهرستمی- آقای محمد صفامنش - خانم زینب رنجبر - خانم سهیلا صفایی-خانم زینب حراتی- خانم فاطمه زیتونی

                     

     
 
>