صفحه نخست

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

قابل توجه دانشجویان گرامی ،  نام درس هایی که به صورت رنگی است فعال می باشند./

نام درس نام استاد تعداد واحد
اصول و فنون پرستاریآقای  دکترشمسعلی نیا- خانمها نصیری-علیپور-رحیمیان- جهانشاهی- محمودیان - کریمی4 واحد
سلامت جامعه ترم سوم پرستاریخانم دکتر غفاری 2 واحد

 پرستاری بهداشت روان

پرستاری بهداشت روان 2

روش تحقیق در سیستم های بهداشتی  دانشجویان ترم چهارم بهداشت 

آقای  دکتر شمسعلی نیا- خانم دکتر غفاری3 واحدبهداشت روان اعتیاد ترم ششم بهداشت
آقای  دکتر شمسعلی نیا- آقای سروری4 واحد
بررسی وضعیت سلامتآقای  دکتر شمسعلی نیا- خانم کریمی1 واحد
مفاهیم پایه پرستاریآقای  دکتر شمسعلی نیا- خانمها : کریمی و جهانشاهی2 واحد

مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

آقای دکتر شمسعلی نیا- خانم کریمی آقای دکتر بهرامی

2 واحد
بهداشت سالمندانخانم شیرین کام
2 واحد
روش تحقیق سالمندانآقای دکتر شمسعلی نیا2 واحد
اصول مدیریت ترم ششم پرستاریآقای دکتر شمسعلی نیا خانم دکتر غفاری2 واحد
فوریت در بحران ، فوریتها و حوادث غیر مترقبه

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

خانم نصیری2 واحد
روش تحقیق سیستم های علوم بهداشتیآقای دکتر شمسعلی نیا- دکتر غفاری3 واحدپرستاری مفاهیم پایه خانمها : جهانشاهی -کریمی - آقای دکتر شمسعلی نیا4 واحد
 پرستاری بزرگسالان سالمندی و مراقبت در منزل  خانمها : کریمی جهانشاهی – دکتر فتوکیان-نصیری 4 واحد
پرستاری بیماریهای داخلی جراحی (4)خانمها : کریمی-جهانشاهی نصیری-علیپور-آقای دکتر شمسعلی نیا4 واحد
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (1) خانم شیرین کام3 واحد

پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد

خانم شیرین کام


2 واحد
پرستاری بهداشت مادر و کودکخانم شیرین کام2 واحد

بهداشت باروری 

خانم شیرین کام2 واحد
بهداشت سالمندان  دانشجویان ترم ششم بهداشت عمومی  خانم شیرین کام1 واحد
فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار خانم نوابی1 واحد
پرسناری ویژهخانم نوابی2 واحد
مبانی کامپیوترخانم نوابی1 واحد
فناوری اطلاعات در پرستاریخانم نوابی1 واحد
روش تحقیق ترم 4 پرستاریخانم دکتر  فتوکیان2 واحد
آمار حیاتی(2) بهداشتآقای دکتر حاجی احمدی2 واحد
زبان تخصصیخانم دکتر  فتوکیان2 واحد
پرستاری کودکان(1)

بیماریهای شایع نوزادان و کودکان در ایران

خانم علیپور2 واحد
پرستاری کودکان (2)

تکنولوژی آموزشی

خانم علیپور3 واحد
پرستاری بهداشت جامعه (1) ترم سوم خانم دکتر غفاری2 واحد
پرستاری بهداشت جامعه (2) ترم چهارم خانم شیرین کام2 واحد
پرستاری بهداشت جامعه (3) ترم پنجم پرستاری خانم دکتر غفاری2 واحد
خانم نوروزی نژاد1 واحد
خانم نوروزی نژاد1 واحد
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای غیر واگیرخانم نوروزی نژاد1 واحد
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایعخانم نوروزی نژاد1 واحد
اصول و کلیات خدمات بهداشتی

بهداشت دهان و دندان

خانم نوروزی نژاد1 واحد
بهداشت دانش آموزان خانم نوروزی نژاد1 واحد
بهداشت دهان و دندانخانم نوروزی نژاد1 واحد
پاتولوژی جغرافیایی ایرانخانم نوروزی نژاد1 واحد
فارماکولوژی پرستاریخانم دکتر عطایی2 واحد
فارماکولوژی بهداشتخانم دکتر عطایی1 واحد
بهداشت مواد غذاییخانم رضی کاظمی2 واحد
اصول تغذیه خانم رضی کاظمی 2واحد
بیوشیمی  خانم دکتر مولائی2 واحد
زبان عمومیآقای سماعی3 واحد
زبان عمومیخانم نوروزی2 واحد
زبان پیش دانشگاهی  خانم نوروزی2 واحد
فیزیولوژیآقای دکتر ابوالقاسمی3 واحد
تشریحآقای دکتر ابوالقاسمی3 واحد
ادبیات فارسیخانم شرفی3 واحد
اندیشه اسلامی(1)آقای سلیمان ساسانی2 واحد
اندیشه اسلامی (2)آقای سلیمان ساسانی2 واحد
تربیت بدنی (1)آقای اقدامی - خانم علی کیانی1 واحد
تربیت بدنی (2)آقای اقدامی - خانم علیزاده1 واحد
میکروب شناسیآقای اعلایی5/1 واحد
ایمونولوژیآقای اعلایی2 واحد
روانشناسی فردی و اجتماعیخانم کفاشی آقای مدیر پناه2 واحد
تاریخ تحلیل صدر اسلامآقای دکترشورمیج2 واحد
تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران و اسلامآقای دکترشورمیج2 واحد
تفسیر موضوعی قرآنخانم میرابوطالبی2 واحد
آیین زندگیآقای دیلمی2 واحد
توانبخشی و رفاه اجتماعیآقای دکتر زندیان2 واحد
نظامهای سلامت در ایران و جهانآقای دکتر زندیان2 واحد
حشره شناسی پزشکیآقای دکتر کرمی2 واحد
بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکیدکتر   رضایی2 واحد
بهداشت حرفه ایدکتر بلورچیان 2 واحد
انقلاب اسلامیآقای دکتر شورمیج2 واحد
مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی  خانم دکتر ظهیریان2 واحد
تکنولوژی آموزشیخانم علیپور2 واحد
اصول مدیریت خدمات بهداشتی آقای دکتر محرابیان2 واحد
اکولوژی انسانی و بهداشت بین المللی آقای پورنگ 2 واحد
 تفسیر موضوعی نهج البلاغه آقای خداوردی  2 واحد
 آیین زندگی آقای خداوردی 2 واحد
 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده ها خانم قربانی2 واحد 
 اصول مدیریت خدمات بهداشتی  2 واحد
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  
     
 
>