صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

محمد عزیزی

   سمت:

نامه رسان

 مدرک:

دیپلم

  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

  203

 پست الكترونيكي:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :


 1. 1- دریافت نامه ها و نشریات پرونده ها ، احکام ، دعوتنامه ها ، روزنامه ها ، کتب ، جزوات ، امانات  و توزیع آنها بین افراد واحدهای مختلف و اخذ رسید در صورت لزوم


  2- اقدام در پست کردن نامه ها و یا ارسال محمولات و امانات از طریق شرکت  پست


  3- ثبت مشخصات نامه ها ، نشریات وارده در دفاتر مربوطه به تحویل آنها


  4- حمل و توزیع انواع مکاتبات و مدارک و محمولات و امانات در خارج از محل کار با وسیله نقلیه مناسب در شهر .


   

   

 2.  

 

 
 
>