صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

صمد  سپهری

   سمت:

متصدی چاپ و تکثیر

 مدرک:

دیپلم

  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف :


  1. فتوکپی و تکثیر انواع فرم ، جدول ، نامه ، جزوه ، نشریه و سایر اوراق به تعداد مورد نیاز مطابق سفارشات ارجاعی

  2. شمارش ، دسته بندی و دوخت و برش اوراق تکثیر شده طبق دستور

  3. نظارت مداوم بر طرز کار کلیه دستگاهها و گزارش تعمیرات مورد نیاز و انجام تعمیرات جزئی .

  4. انجام سایر امور مشابه نظیر توزیع نامه ها و پرونده های بین کارکنان

  5. انجام اموربایگانی پرونده های پرسنلی و نامه های اداری و سایر مکاتبات در پرونده های مربوطه .

  6. کدگذاری و فایل بندی پرونده ها و مکاتبات .

     


 

 

                     
 
 
>