صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

علی سلملیان

   سمت:

انباردار

 مدرک:

لیسانس علوم اجتماعی

  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

  214

 پست الكترونيكي:asalmalyan@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف :

 

                                1- درخواست خريد اقلام و اجناس مورد نياز واحدها با توجه به موجودي انبار

                        2- تطبيق كالاهاي خريداري و تحويل شده به انبار طبق نمونه اصلي آن

                        3- مراقبت در حفاظت و ايمني كالاها

                        4- هماهنگي با واحد كارپردازي

                        5- تحويل كالا از انبار به درخواست كنندگان

            6- رسيدگي موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين
             ( انبار گرداني )

                                7- ثبت اقلام وارده و خارج شده و تغييرات موجودي در كامپيوتر و امضاء كليه اسناد مربوط

                        8- همكاري با بازرسان اعزامي ازحوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه

                        9- انجام سایر امورمحوله  بر طبق نظر مافوق

 


 
 
>