صفحه نخست

شروع به کار دفتر مشاوره دانشجویان محترم

شروع به کار دفتر مشاوره دانشجویان محترم

جهت دانشجویان محترم پسر دفتر مشاوره با حضور آقای دکتر فریدونی در زمان های ذیل در دانشکده برقرار می باشد .

 یکشنبه 14-12 چهارشنبه 14-12 جهت دانشجویان محترمه دختر دفتر مشاوره طق برنامه قبلی برقرار می باشد .

با تشکر امور دانشجویی فرهنگی دانشکده

 


گروه خبر:               تعداد

شهادت حضرت امام علی (ع) تسلیت باد

خرمشهر را خدا آزاد کرد(امام خمینی)

روز معلم بر اساتید محترم ، دلسوزان عرصه علم ودانش ومعرفت وایثار مبارک

یاد استاد مطهری گرامی باد. روز معلم بر اساتید عالم ، محقق ومشفق مبارک باد

سال نو بر کلیه همکاران محترم هیات علمی، همکاران محترم ودانشجویان محترم مبارک باد