صفحه نخست

اطلاعیه جهت دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد واستعداد درخشان

اطلاعیه جهت دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد واستعداد درخشان

بسمه تعالی

اطلاعیه جهت دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد واستعداد درخشان

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند  زمان ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 1/12/95  لغایت 15/12/95 می باشد . در ضمن دفترچه راهنمایی پیش از شروع ثبت نام از تاریخ 20/11/95 از طریق پایگاه مرکز اطلاع رسانی مرکز سنجش آموزش         پزشکی قابل دریافت می باشد.        به آدرس  http://sanjeshp.ir       

تبصره : آن دسته از دانشجویانی که متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان 
می باشند ،اطلاعات مربوطه در سایت مذکور وجود دارد 

 


گروه خبر:               تعداد

سال نو بر کلیه همکاران محترم هیات علمی، همکاران محترم ودانشجویان محترم مبارک باد