صفحه نخست

هفته پرستار بر پرستاران عالم و مشفق مبارک باد

هفته پرستار بر پرستاران عالم و مشفق مبارک باد

باید فهم عمومی جامعه و فرهنگ عام مردم ما این مطلب را به درستی درک کند که برای حفظ سلامتی در جامعه ،  اهمیت پرستاری در طراز اول قرار دارد  یعنی اگر بهترین پزشکان و جراحان کار خودشان را با بیمار به بهترین وجه انجام دهند ، اما از آن بیمار پرستاری نشود به طور غالب ، کار آن پزشک یا جراح علیقدر بی فایده خواهد بود . نقش پرستاری و بیمارداری در حفظ سلامت و بازگشت سلامت بیمار ، معادل است با نقش یک پزشک ماهر . بسیاری از این نکته غفلت دارند  لذا آن وزن و ارزشی که باید برای پرستار در نظر گرفته شود ،  از ذهن آنها مغفول می ماند و به آن توجه نمی کنند . پرستاری یکی از سخت ترین کارها از لحاظ فشار روحی و جسمی برای پرستار است .

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

 


گروه خبر:               تعداد

شهادت حضرت امام علی (ع) تسلیت باد

خرمشهر را خدا آزاد کرد(امام خمینی)

روز معلم بر اساتید محترم ، دلسوزان عرصه علم ودانش ومعرفت وایثار مبارک

یاد استاد مطهری گرامی باد. روز معلم بر اساتید عالم ، محقق ومشفق مبارک باد

سال نو بر کلیه همکاران محترم هیات علمی، همکاران محترم ودانشجویان محترم مبارک باد